Serwis

Firma DORTEX oferuje fachowe usługi na najwyższym poziomie, w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych , chłodniczych oraz wentylacyjnych. Gwarantujemy szybki dojazd, niezwłoczne usunięcie awarii oraz satysfakcję klienta.

KLIMATYZACJA

Korzystając z klimatyzatora sprawiamy, że na parowniku (część wewnętrzna) zbierają się grzyby, bakterie i kurz. Również skraplacz (część zewnętrzna) narażony jest na zabrudzenia - kurz z ulicy, pyłki drzew, czy ptasie pióra. Także turbina jednostki wewnętrznej narażona jest na nieustanny kontakt z zanieczyszeniami znajdującymi się w otoczeniu. Brak konserwacji urządzenia powoduje straty w wydajności i zużyciu energii elektrycznej. Poza tym nagromadzone na parowniku grzyby i bakterie wpływają negatywnie na zdrowie osób przebywających w pobliżu klimatyzatora. Klimatyzator należy regularnie konserwować przynajmniej 1-2 razy w roku. W skład przeglądu klimatyzatora wchodzi:

  • Odgrzybienie i odkażenie klimatyzatora
  • Czyszczenie filtrów
  • Czyszczenie turbiny
  • Sprawdzenie szczelności układu
  • Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego
  • Kontrola działania funkcji urządzenia

CHŁODNICTWO

Każde urządzenie mechaniczne wymaga regularnych przeglądów oraz konserwacji dla bezawaryjnej pracy. Wymiana filtrów i olejów w sprężarkach, czyszczenie skraplaczy oraz parowników to tylko podstawowe czynności jakie każdy układ chłodniczy powinien przejść przynajmniej raz w roku.

WENTYLACJA

System wentylacyjny szybko ulega zanieczyszczeniu pyłem, kurzem i grzybami. Zaniedbywanie konserwacji powoduje, że może on powodować pogorszenie zdrowia osób znajdujących się w wentylowanym pomieszczeniu. Poza tym okresowe przeglądy pozwalają na zmniejszenie ponadnormatywnych obciążeń elementów mechanicznych instalacji.

Montaż i serwis klimatyzacji

Jesteś zainteresowany?